Οροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου
(www.Aris Furs.gr) και την αγορά προϊόντων μέσω αυτού (εφεξής οι
«Όροι»), ορίζονται από το παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που
αναφέρεται σε αυτόν.
Πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στον ιστότοπό μας, σας προσκαλούμε να
συμβουλευτείτε τους Όρους, την Πολιτική Απορρήτου και τα
Cookies Πολιτικής (εφεξής καλούμενα και τα δύο "Δεδομένα Πολιτικών
Προστασίας"), επειδή χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή υποβάλλοντας
παραγγελία μέσω αυτού συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα και
δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων. Εάν
διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις,
μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.
Η ταυτότητά μας
Η σελίδα www.Aris Furs.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα προώθησης
και διανομής προϊόντων μέσω Διαδικτύου της ελληνικής εταιρείας
Αριστοκλής Καλλίας, η οποία
εδρεύει στην Εγνατία 5, Θεσσαλονίκη 546 30, στην Ελλάδα,
με Φ.Π.Α. 154416813, τηλέφωνο επικοινωνίας
(+ 30)231 053 5112
, e-mail: info@ArisFurs.gr.
Όροι & Προϋποθέσεις
Αυτοί οι Όροι, μαζί με οποιονδήποτε άλλο ρητά αναφέρεται σε αυτά τα έγγραφα
αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Aris Furs και των χρηστών σχετικά με
2
στοιχεία κάθε σύμβασης, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε προηγούμενη γραπτή ή
προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή συμφωνία μεταξύ μας.
Η Aris Furs διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει
τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, που γίνονται μέσω του
ηλεκτρονικού της καταστήματος, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
των χρηστών.
Η Aris Furs υποχρεούται να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν
τροποποιήσεις καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του
παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν
καταλαμβάνει παραγγελίες που έχετε ήδη πραγματοποιήσει.
Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα,
καθώς ισχύουν και οι Όροι που ισχύουν τη στιγμή που χρησιμοποιείτε τον
ιστότοπο ή τη σύνταξη της σύμβασης.
Πληροφορίες και προϊόντα Η
Aris Furs δεσμεύεται για την πληρότητα και εγκυρότητα των
πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα του www.Aris Furs.gr
σχετικά με την ύπαρξη των βασικών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση
περιγράφονται σε κάθε προϊόν που διαθέτει, σε τυχόν τεχνικά ή
τυπογραφικά λάθη, τα οποία έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή
λόγω διακοπής της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.
Η Aris Furs δεν ευθύνεται για τυχόν αποκλίσεις στο χρώμα ή/και στο σχέδιο
μεταξύ του προϊόντος που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και αυτού που παραδίδεται
στον πελάτη.
Ασφάλεια
Το ηλεκτρονικό κατάστημα Aris Furs αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των
προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και
3
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες
τεχνολογικές μεθόδους, για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.
Όλες οι πληροφορίες, που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις
συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς, εμπιστευτικές και εμπιστευτικές.
Η πρόσβαση στο σύστημα Aris Furs ελέγχεται από ένα τείχος προστασίας, το οποίο επιτρέπει τη
χρήση ορισμένων υπηρεσιών από πελάτες/χρήστες, ενώ απαγορεύει σε τρίτους
την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με εμπιστευτικά δεδομένα και
πληροφορίες.
Σε περίπτωση αδράνειας του χρήστη για 30 λεπτά, αποσυνδέεται αυτόματα από
την περιοχή των μελών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Οι πληροφορίες ή οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε υπόκεινται σε
επεξεργασία σύμφωνα με τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων. Χρησιμοποιώντας
αυτόν τον ιστότοπο παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τέτοιων
πληροφοριών και δεδομένων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και
τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζετε όλες τις πληροφορίες
που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και εμπιστευτικές και να μην
τις αποκαλύπτετε σε τρίτους.
Αναγνώριση πελάτη
Οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας είναι διπλοί: ο κωδικός πρόσβασης
σύνδεσης (e-mail ή όνομα χρήστη) και ο προσωπικός μυστικός
κωδικός ασφαλείας (κωδικός ασφαλείας / κωδικός πρόσβασης). Κάθε φορά που τα καταχωρείτε, σας παρέχουν
απόλυτα ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον προσωπικό μυστικό
κωδικό ασφαλείας (κωδικός ασφαλείας / κωδικός πρόσβασης) και τη διεύθυνση
e-mail (e-mail) σας ανά πάσα στιγμή. Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προσβάσιμα από εσάς
μέσω του παραπάνω κωδικού και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση
απορρήτου
και της απόκρυψης από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση απώλειας ή
διαρροής θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Aris Furs, διαφορετικά το
ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από
μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Για λόγους ασφαλείας, σας συμβουλεύουμε να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τακτά
χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων
κωδικών πρόσβασης (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Σας προτείνουμε επίσης να χρησιμοποιείτε
όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
Υποχρεώσεις χρήστη
Οι χρήστες του www.Aris Furs.gr αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μόνο για την υποβολή νόμιμων ερωτήσεων ή/και
παραγγελιών, να μην κάνουν ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες (διαφορετικά η Aris Furs
έχει το δικαίωμα να τις ακυρώσει και ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές), και να
δηλώσει σωστά και με ακρίβεια όλα όσα απαιτούνται για την προώθηση
προσωπικών πληροφοριών, την παραγγελία τους, τη
διεύθυνση e-mail (e-mail), την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή/και άλλα στοιχεία
επικοινωνίας, τα οποία αποδέχονται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
Η Aris Furs να επικοινωνήσει μαζί τους αν χρειαστεί.
Η υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας μας αποτελεί υπεύθυνη δήλωση
ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε τη νομική
ικανότητα να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις.
Οι χρήστες του ιστότοπου www.Aris Fursitalianwear.com αποδέχονται ότι δεν θα
τον χρησιμοποιήσουν και το ηλεκτρονικό κατάστημα Aris Furs για αποστολή,
δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε
περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό,
δυσφημιστικό δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, άσεμνο, συκοφαντικό, παραβιάζει το
απόρρητο ή την ιδιωτική ζωή τρίτου, δείχνει ενσυναίσθηση ή εκφράζει φυλετικές,
εθνοτικές ή άλλες διακρίσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανηλίκους με
οποιονδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να μεταδοθεί σύμφωνα με το νόμο ή
5
συμβατικές σχέσεις ή διαχείριση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και
εμπιστευτικές πληροφορίες που μαθαίνονται ή αποκαλύπτονται ως μέρος
εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
παραβιάζουν ευρεσιτεχνίες, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό,
πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχουν
λογισμικό ιών ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα
σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή
να εμποδίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή,
είτε r εκούσια ή ακούσια, κατά παράβαση του ισχύοντος ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς
δικαίου και των διατάξεων του, ενδέχεται να παρενοχλήσει τρίτους με
οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή
αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου αποδέχονται ότι δεν θα επιχειρήσουν
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν και στον διακομιστή του ή σε οποιονδήποτε
άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος με τον ιστότοπό μας
και δεσμεύονται να μην επιτεθούν στον ιστότοπο μέσω
άρνησης υπηρεσίας (επίθεση άρνησης υπηρεσίας) ή μέσω
κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας. Η παραβίαση της υποχρέωσης
μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.
Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμα του χρήστη θα τερματιστεί αμέσως
για χρήση αυτού του ιστότοπου.
Διαθεσιμότητα υπηρεσιών
Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Aris Furs
είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Προετοιμασία της σύμβασης
Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες
που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελούν πρόταση πώλησης αλλά
πρόσκληση για ενημέρωση. Καμία σύμβαση δεν θα θεωρηθεί ότι έχει συναφθεί
6
μεταξύ μας σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, εκτός εάν η παραγγελία σας
γίνει ρητά αποδεκτή από εμάς. Εάν δεν δεχθούμε την παραγγελία σας και τα
χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας, τότε θα επιστραφούν
πλήρως.
Για να κάνετε μια παραγγελία ακολουθήστε τα βήματα στη σχετική
φόρμα. Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο e-mail από την Aris Furs
επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας («Παραλαβή παραγγελίας» /
«Επεξεργασία» / «Επεξεργασία»). Αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία σας
έγινε αποδεκτή, αλλά αποτελεί πρόταση από εσάς προς την εταιρεία μας για
αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην
αποδοχή τους από εμάς. Η αποδοχή αυτή θα επιβεβαιωθεί, εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την παραγγελία, με αποστολή e-mail
(«Επιβεβαίωση Παραγγελίας» / «Υπό Εκτέλεση» / «Υπό Εκτέλεση»)
αναφέρει τα στοιχεία της. Από αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η μεταξύ μας σύμβαση
. Η σύμβαση θα ισχύει μόνο για προϊόντα των οποίων την παραγγελία
έχουμε επιβεβαιώσει στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να
σας προμηθεύσουμε άλλα προϊόντα που μπορεί να αποτελούν μέρος της
παραγγελίας σας, εκτός εάν η παραγγελία αυτών των προϊόντων
επιβεβαιωθεί με ξεχωριστή Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Τέλος, θα λάβετε ένα e-mail («
Παράδοση σε courier»), το οποίο θα επιβεβαιώνει την παράδοση του
προϊόντος στην εταιρεία ταχυμεταφορών.
Σε περίπτωση που υπάρχει εκκρεμότητα στην παραγγελία σας, τότε θα σας αποσταλεί
αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
στα τηλέφωνα που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή ή την εγγραφή της παραγγελίας
στον ιστότοπό μας.
Αυτές οι ενημερώσεις δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, γιατί η αποστολή τους
αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σας προσκαλούν να διασφαλίσετε ότι μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρήσετε
καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε τα
σχετικά e-mail, υποχρεούστε, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις
συναλλαγές μας, να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση.
7
Διαθεσιμότητα προϊόντων Οι
παραγγελίες προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά τους. Σε
περίπτωση δυσκολίας προμήθειας ή εξάντλησης αποθεμάτων, διατηρούμε το
δικαίωμα να σας ενημερώσουμε για παρόμοια προϊόντα, ίσης ή ανώτερης
ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε
μια παραγγελία, θα σας επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό που
μπορεί να έχετε πληρώσει.
Απόρριψη παραγγελίας
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ανά πάσα στιγμή από αυτόν τον
ιστότοπο οποιοδήποτε προϊόν ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε
οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς ευθύνη
προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να
επεξεργαστούμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, ενδέχεται να υπάρχουν
εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρειαστεί να απορρίψουμε
μια παραγγελία αφού σας στείλουμε την "Επιβεβαίωση παραγγελίας",
την οποία μπορούμε να κάνουμε ανά πάσα στιγμή. κατά την απόλυτη
ευχέρεια, χωρίς να αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε
τρίτου. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε την πίστωση του
καταβληθέντος τιμήματος για μελλοντικές αγορές ή επιστροφή χρημάτων.
Η Aris Furs διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την παραγγελία σε περίπτωση που ο
χρήστης έχει ακυρώσει δύο (2) προηγούμενες παραγγελίες του και να
προβεί στον αποκλεισμό του χρήστη από τη χρήση του ηλεκτρονικού
καταστήματος της ιστοσελίδας.
παραγγελίας
Η ακύρωση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει στις εξής περιπτώσεις:
8
α) Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, κατά την ηλεκτρονική
διαδικασία, μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας
κάνοντας κλικ στο κουμπί "αφαίρεση".
β)
Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις
επιλογές σας. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος εντός Ελλάδας
καλύπτονται από την Aris Furs και δεν επιβαρύνουν τον πελάτη. Για χώρες του
εξωτερικού, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και υπολογίζονται
σύμφωνα με τις χρεώσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα.
Αγορά χωρίς εγγραφή / Αγορά ως επισκέπτης
Αυτός ο ιστότοπος επιτρέπει τις αγορές μέσω της λειτουργίας "αγορά ως
επισκέπτης". Αυτός ο τρόπος αγοράς απαιτεί μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την
επεξεργασία της παραγγελίας σας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς, θα
σας δοθεί η ευκαιρία να εγγραφείτε ως μέλος ή να συνεχίσετε ως μη εγγεγραμμένο
μέλος.
Τιμή
Η τιμή κάθε προϊόντος είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπό
μας, εκτός από την περίπτωση προφανούς λάθους. Οι τιμές υπόκεινται σε
αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και δεν επηρεάζουν τις παραγγελίες
που έχετε ήδη υποβάλει. Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
(όπως συμβαίνει στην Ελλάδα), αλλά όχι τα έξοδα αποστολής που μπορεί να
προκύψουν.
Τρόποι πληρωμής
α) Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα:
9
Το ηλεκτρονικό κατάστημα Aris Furs δέχεται όλες τις πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες
Visa, Mastercard και American Express. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας
κατάστημα προστατεύονται από κορυφαία διαδικτυακά συστήματα ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται μια ασφαλή περιβαλλοντική
συναλλαγή. Για αγορές με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα, ακολουθήστε
προσεκτικά τις οδηγίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας
ζητηθεί να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας, τον αριθμό και την
της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, καθώς και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV)
που αναγράφεται στο πίσω μέρος.
β) Πληρωμή μέσω PayPal: PayPal
Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής, μεταφέρεστε αυτόματα
στον ιστότοπο του PayPal για τη συναλλαγή και την πληρωμή της παραγγελίας,
όπου θα έχετε την επιλογή είτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα
PayPal είτε να συμπληρώσετε τα πιστωτικά σας στοιχεία ή της
χρεωστικής σας κάρτας χωρίς να έχετε λογαριασμό PayPal. Όταν χρησιμοποιείτε
το PayPal για την πληρωμή σας, οι πιστωτικές σας πληροφορίες δεν παρέχονται
Aris Furscard.
Οι συναλλαγές που γίνονται μέσω PayPal αφορούν αποκλειστικά την
παράδοση στο site του πελάτη και δεν συνδυάζονται με άλλους
τρόπους πληρωμής. Για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές μπορείτε να
μεταβείτε εδώ. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται
από τους Όρους & amp; Όροι Παροχής Υπηρεσιών PayPal.
Παράδοση προϊόντων - Έξοδα αποστολής
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 10 σχετικά με τη διαθεσιμότητα των
προϊόντων και εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες, θα καταβάλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Για τους
ενδεικτικούς χρόνους παράδοσης από την εταιρεία ταχυμεταφορών, κάντε κλικ
εδώ.
10
Καθυστερήσεις ενδέχεται να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως προσαρμογή
προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης,
τελωνειακούς ελέγχους, σε απρόβλεπτες περιστάσεις (π.χ. ακραίες καιρικές συνθήκες,
απεργία, γεγονότα ανωτέρας βίας) ή όταν το τηλέφωνο είναι αδύνατον ή/και
E-mail επικοινωνία μαζί σας (εάν υπάρχει
πρόβλημα με την παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την
πληρωμή του) γιατί π.χ. Τα στοιχεία που καταχωρίσατε δεν είναι σωστά
ενημερωμένα.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρήσουμε την ημερομηνία
παράδοσης με δική μας υπαιτιότητα, θα σας ενημερώσουμε
και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά
ορίζοντας νέα ημερομηνία παράδοσης από μέρους μας είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με
πλήρη επιστροφή χρημάτων.
Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος εντός Ελλάδας καλύπτονται
από την Aris Furs και δεν επιβαρύνουν τον πελάτη.